1,7 Mt Yıllık Üretim
Kapasitesi

ETİ SODA A.Ş. Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Gıda Güvenliği Politikası

 

  • Tüm faaliyetlerimizde yasal yükümlülüklere, şirketimizde kurulu yönetim sistemleri standart şartlarına uymak ve diğer ilgili taraf beklentilerini dikkate alarak, uygulanabilirliği ölçüsünde beklenti ve gerekliliklerini karşılamak,

 

  • Dünya pazarına kaliteli ve çevre dostu, yaşam döngüsü bakış açısıyla sürdürülebilir ürünler sunarak ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak, pazar payımızı artırmak,

 

  • Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirerek sektörde güvenilir ve tercih edilen bir marka olmak, üretimimizin ve kalitemizin sürekliliğini sağlamak,

 

  • Üretimimizin her aşamasında gıda ve yem güvenliği şartlarına uygun, hijyenik ve kaliteli üretim yapmak,

 

  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımak için müşterilerin isteklerini zamanında ve tam olarak karşılamak,

 

  • Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, çalışan memnuniyetini yükseltmek, çalışanlarımızda takım ruhu yaratarak birim ve şirket hedeflerine ulaşılmasını sağlamak, çalışanlarımızın kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak,

 

  • Tedarikçilerimize yönetim sistemlerimizi benimseterek ürün ve hizmet kalitelerini geliştirici katkıda bulunmak,

 

  • Kaynakların etkin yönetilmesinde ve kuruluşumuz için önem arz eden sektörel yenilik, teknolojik gelişim vb. hususlarda stratejik yaklaşım sergilemek ve liderlik etmek,

 

  • İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek etkileri en aza indirecek önlemler almak, faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğini ve iklim değişikliğini önlemek, meslek hastalığına ve kazalara neden olabilecek riskleri değerlendirmek ve bu riskleri ortadan kaldırmak, çalışma koşullarını sürekli iyileştirmek suretiyle sürdürülebilir ‘Sıfır Çevre ve İş Kazası’ nihai hedefine ulaşmak

 

  • Müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, yüklenicilerimizle, çalışanlarımızla ve çevremizde yaşayan halk ile politikalarımızı paylaşmak ve etkin bir işbirliği ve iletişim içinde olmak.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.