Sektörde Öncü
Eti Soda

EPD - Sürdürülebilrliğin Ölçülebilir Hali

Eti Soda, üstlenmiş olduğu Çevre Dostu Üretim ve Sosyal Sorumluluk Projelerine, 07.12.2017 tarihinde EPD (Environmental Product Declaration- Çevresel Ürün Beyanı) belgesini alarak bir yenisini daha ekledi. Günümüz dünyasında kurumlar veya üretici -tüketiciler arasındaki iletişimi sağlamak amacı ile ürünlerin çevresel bilgileri giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, EPD belgesi üretici ve tüketicilerin çevresel performanslarının değerlendirilmesi için bir temel oluşturmaktadır. En önemli katkılarından bir tanesi Sürdürülebilir Üretimi desteklemesidir.
EPD belgesi üretim süreçlerinde, kaynak kullanımının azaltılmasını sağlayarak, çevreci ve finansal olarak daha ekonomik üretim yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Dünya soda üretiminde bir marka olan Eti Soda A.Ş. “Çevre ve insan odaklı bir yaklaşımla, sosyal sorumluluğumuzun bilincinde, dinamik, üretken ve yenilikçi bir ekiple, ülkemizin el değmemiş bir öz kaynağını değerlendirerek kaliteli ve doğal ürünlerimizi ekonomiye kazandırmak” misyonunu desteklemek amacı ile Sodyum Karbonat ve Sodyum Bikarbonat üretiminde, dünyada ilk ve tek Çevresel Ürün Beyanı Belgesine sahip soda üreticisi olmuştur.

Eti Soda A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, EPD- Çevresel Ürün Beyanı çalışmaları, ISO 14025 standartına göre ve LCA- Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi standartları olan, ISO 14040/44 doğrultusunda hazırlanmış olup, bağımsız akredite doğrulayıcılar tarafından onaylanarak uluslararası akreditasyona sahip, The International EPD System platformunda yayınlanmıştır.

 

EPD Belgesi

  • Ekonomik Açıdan: Üretimde Performans İyileştirme, Risk Analizi, Sürdürülebilir Yatırımlar ve Verimlilik Artışı,
  • Çevresel Açıdan: Sürdürülebilir Üretim, Verimli Tedarik Zinciri, Sera Gazı Salınımında Azalma, Çevresel Etkilerde ve Küresel Isınmada Azaltma,
  • Sosyal Açıdan: Etkili Karar Alma Süreçleri, Reklam ve Pazarlama, Planlama ve İşletmede İyileştirme, Marka Stratejisi gibi faydalar sağlamaktadır.

 

 

Sürdürülebilir Üretim

 

Surdurulebilir Uretim Sema

 

Surdurulebilir Uretim Donusum

EPD, uluslararası akreditasyonda ürünün yaşam döngüsü boyunca oluşan; karbon ayak izi, ozon tabakası inceltme potansiyeli, ötrafikasyon potansiyeli ve canlı sağlığına etkilerini bilimsel olarak değerlendirmektedir.

LCA (Life Cycle Assessment – Yaşam Döngüsü Analizi) ISO 14040/44 standartlarına göre bir ürünün,
servisin veya bir prosesin hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak, işleme, üretim, kullanım,
yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçülebildiği,
raporlanabildiği, kaynak verimliliği ve atık oluşum miktarı dâhil bilgiler veren bir değerlendirme yöntemidir.

 

Epd Logo

 

Eti Soda Sodium Salts; Sodium Carbonate ve Sodium Bicarbonate EPD raporuna aşağıda yer alan linkten ulaşılmaktadır;

http://www.environdec.com/en/Detail/epd1129

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.